Výjimečným místem již 2000 let

Malebná krajina, hitorické a kulturní kouzlo okolí Wachau zná každý, kdo tuto oblast navštívil. Vždyť zde bylo nalezeno vůbec nejstarší umělecké dílo Rakouska – půvabná pravěká plastika Willendorfské Venuše. I dnes je zde pro vinice a sady skvělé klima – jsou zasazeny do světově proslulých kamenných teras, kde o ty nejlepší podmínky pečují krásný modrý Dunaj, vytrvalý sluneční svit a chladivé noci.

Už po 2000 let je rovněž Nikolaihof součástí dějin tohoto působivého regionu kulturního dědictví UNESCO. Většina budov statku pochází z 15. století, přičemž částečně stojí na základech z časů starého Říma. A dokonce ještě dnes jsou mnohé stopy po Římanech viditelné. Tak zde můžete kupříkladu narazit na zbytky zdiva raně křesťanské baziliky sv. Agapita. Oproti tomu zcela zachován zůstal antický vinný sklep, jenž byl postaven jako součást římské krypty. Tyto historické prostory jsou používány i dnes ke skladování vzácných vín. Historicky neméně zajímavá je přímo ve statku stojící kaple. Tu nechali postavit augustiniáni z pasovského kláštera sv. Nikoly. Dnes jsou tyto příběhy z dávnověku v názvu statku – Nikolaihof – jasně patrné.

Nikolaihof-Wachau Historie Nikolaihofu ale není jen úzce spjata s křesťanským Západem či antickým Římem, nýbrž i se vším, co souvisí s vínem. Víno se ve Wachau pěstuje už od časů Keltů. Nejstarší písemná zmínka sahá až do doby Říma a sv. Severina a nese letopočet 470. I sám Severin – jak jen to práce duchovního pastýře, misionáře a zakladatele kláštera dovolovala – měl často v ústraní navštěvovat vinice, aby zde mohl v klidu prodlévat na modlitbách. Ani o 1550 let později se nic na skutečnosti, že vinohrady poskytují sílu a energii, nezměnilo. Sv. Severina pravda na vinici nepotkáte, zato ale mezi hrozny vládne čilý ruch.

Od roku 1894 hospodaří na statku a přilehlých polnostech vinařská rodina Saahs. Proměna hospodaření dle zásad sdružení Demeter umožnila v 70. letech 20. století nový ekologický přístup. Tento způsob ovšem vyvstal z ekonomické nutnosti. Poté, co počal roku 1960 řídit vinařství Nikolaus Saahs, nezbývaly už žádné peníze na podpůrné prostředky v zemědělství. Na Nikolaihofu se tak museli naučit pěstovat plodiny – bez herbicidů a podobných chemikálií – v souznění s přírodou a jejími potřebami. Roku 1971 nastoupila na statek Christine Saahsová a přinesla s sebou metody užívané Rudolfem Steinerem. Původně se domnívala, že se jeho antroposofický přístup uplatní zejména v zemědělském provozu. Jedinečná péče ale záhy připravila cestu pro „biodynamické“ Demeter vinařství. Takováto proměna v hodnotách byla přirozeně protikladem k obvyklému způsobu hospodaření na běžných zemědělských plochách v Rakousku. Úspěch měl však dát rodině vbrzku zapravdu. Nikolaihof k sobě záhy připoutal pozornost znalců vína z celého světa. Dnes je tak 70% vín exportováno do více jak 40 zemí. Za ta léta udělili zákazníci i porotci vínům mnohá mezinárodní ocenění. V hodnoceních amerického virtuosa vína Roberta Parkera se umisťují vína z Nikolaihofu pravidelně na předních místech.

Na tuto úspěšnou tradici nyní navazuje Demeter značka dieNikolai – první biodynamická kosmetika z vinných hroznů na světě. Věříme, že ať už sklidí mezinárodních cen nespočet, oceníte ji zejména Vy – Vaše pleť, Vaše pokožka, Vaše tělo i mysl. A přinese Vám krásu každý den. Přirozeně.