Obchodní podmínky internetového obchodu www.biodynamickakosmetika.cz

I. Kdo stojí za e-shopem www.biodynamickakosmetika.cz?

Děkujeme vám za návštěvu našeho e-shopu. Budeme rádi, pokud se rozhodnete pro nákup našich produktů a věříme, že budete spokojeni. Dovolte nám se představit:

Jsme společnost Biodynamická kosmetika, s.r.o. a provozujeme tento e-shop. Zabýváme se a distribuujeme biodynamickou kosmetiku dieNikolai s certifikací Demeter. Kosmetické produkty jsou vyráběny z jedinečných surovin z oblasti Wachau v Rakousku a díky dodržování nejpřísnějších podmínek (certifikace Demeter) a používání nejkvalitnějších lokálních zdrojů vrací tyto produkty pokožce její přirozenou sílu a barvu a zároveň chrání životní prostředí. 

 1. Tento e-shop, dostupný na adrese www.biodynamickakosmetika.cz (dále jen „e-shop“), který nabízí biodynamickou kosmetiku s certifikací Demeter, provozuje společnost Biodynamická kosmetika, s.r.o., IČ: 070 47 096, se sídlem U Černé věže 315/6, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27497 (dále jen „Biodynamická kosmetika“, „my“).
 2. Smluvní vztah mezi společností Biodynamická kosmetika a vámi se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Uzavření kupní smlouvy

Následující odstavec popisuje proces uzavírání kupní smlouvy mezi vámi a společností Biodynamická kosmetika, kterou uzavíráte prostřednictvím objednávky na e-shopu. Naleznete zde také informace o tom, kdy vám bude zboží odesláno, co se stane v případě, kdy si zboží nepřevezmete nebo například co dělat v případě, že při doručení bude balíček se zbožím zjevně poškozen.

 1. Naše zboží si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na e-shopu. Formulář obsahuje zejména informace o:
  • Zboží
  • Ceně
  • Způsobu úhrady kupní ceny zboží
  • Údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
  • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  Na základě poskytnutí těchto informací vytvoříme objednávku (dále jen „Objednávka“).
 2. Před zasláním Objednávky Vám umožníme ve webovém rozhraní zkontrolovat a měnit údaje, jež mají tvořit Objednávku. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.
 3. Poté, co obdržíme Objednávku, Vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.
 4. Kupní smlouva mezi společností Biodynamická kosmetika a vámi je uzavřena okamžikem, kdy je společnosti Biodynamická kosmetika vaše Objednávka doručena. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), máme právo vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky, a to s ohledem na charakter Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena až obdržíme potvrzení Objednávky.
 5. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sám/sama s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 6. Cenu zboží a náklady spojené s jeho balením a dodáním můžete uhradit formou dobírky.
 7. Zboží vám bude dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 8. Informace o zboží a ceně, které v přehledu produktů uvádíme, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.
 9. Jste povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezmete, jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy a vy jste povinen nahradit nám veškeré náklady, které nám vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle vaší objednávky.
 10. Zboží je možné obdržet prostřednictvím zásilkové či poštovní služby. Osobní odběr je možný – zboží si můžete koupit v Domě čínské medicíny, na adrese U Černé věže 6, České Budějovice.
 11. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je nutné ihned řešit s dopravcem a případné nedostatky sepsat do předávacího protokolu. Výše uvedené zboží nejste povinen od dopravce převzít. O zjištěném poškození nás bez zbytečného odkladu informujte a poškození, prosíme, zdokumentujte.
 12. Tato smlouva může být uzavřena v českém jazyce.

III. Uživatelský účet

Pokud budete mít zájem, můžete se registrovat do našeho uživatelského účtu. Z něho můžete provádět objednávání zboží.

 1. Po provedení registrace obdržíte přístup do uživatelského rozhraní, ve kterém může provádět objednávání zboží. Zboží můžete objednávat také bez registrace přímo z rozhraní e-shopu.
 2. V uživatelském účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je udržovat aktuální.
 3. Přístup k vašemu uživatelskému účtu je vždy zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným e-mailovou adresou) a heslem. Berte, prosíme, na vědomí, že jste povinen nesdělovat přístupové údaje jiným osobám, ani jim nesmíte umožnit užívání svého uživatelského účtu.
 4. Nastane-li změna a uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnosti, máte povinnost své osobní údaje v uživatelském účtu aktualizovat.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uživatelský účet či webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení našich subdodavatelů. Společnost Biodynamická kosmetika nenese odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností.
 6. Jsme oprávněni vám po předchozím upozornění zrušit váš uživatelský účet, pokud porušujete obchodní podmínky či porušujete právní předpisy či práva třetích osob.

IV. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Při registraci do uživatelského účtu, stejně tak i při objednávce zboží, dochází ke zpracování vámi zadaných osobních údajů. Toto zpracování slouží k založení a fungování účtu a pro administraci objednávek.

Objednáváte si na našich stránkách zboží? Přečtěte si níže informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme za účelem objednáním zboží – třeba, jaké konkrétně osobní údaje zpracováváme, co nás k tomu opravňuje anebo jaké máte při takovém zpracování ve vztahu k nám práva.

Níže naleznete také informace o osobních údajích zadávaných při registraci do uživatelského účtu za účelem jeho administrace.

Pokud byste chtěli o zpracování vědět více, přečtěte si bližší informace tady nebo nás kontaktujte.

 1. Společnost Biodynamická kosmetika zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
  1. V rámci registrace do uživatelského účtu:
   • jméno a příjmení
   • emailovou adresu
  2. V rámci uzavření kupní smlouvy:
   • jméno, příjmení
   • e-mailovou adresu
   • telefonní číslo
   • adresu/sídlo
 2. Jméno, příjmení, adresu, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností Biodynamická kosmetika dojde k uzavření takové smlouvy. Biodynamická kosmetika zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.
 3. Pokud mezi vámi a Biodynamická kosmetika nedojde k uzavření smlouvy, bude Biodynamická kosmetika zpracovávat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, uvedete-li ho dobrovolně, za účelem administrace vašeho uživatelského účtu- Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Biodynamická kosmetika zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.
 4. Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Biodynamická kosmetika, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel informačního systému BM servis s.r.o.
  • Poskytovatel marketingového softwaru BCreative s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek rovněž zrušení vašeho uživatelského účtu
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V. Jste spotřebitelem?

Pokud si u nás zakoupíte produkty pro Vaše účely (nikoliv pro potřeby firemní), nakupujete jako spotřebitel. Podívejte se na práva, která vám české zákony přináší.

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu se společností Biodynamická kosmetika výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.
 3. Máte také právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 4. Do 14 dnů od vašeho odstoupení od smlouvy vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinen nám zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno společnosti Biodynamická kosmetika (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nesete vy.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením vaší povinnosti, jsme oprávněni vůči vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 6. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Co když zakoupené zboží bude mít vadu?

Snažíme se Vám dodat zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zakoupené zboží může mít vadu. V následujícím odstavci je popsáno, jak v takových případech postupovat a jak probíhá reklamace.

Za co Vám odpovídáme?

 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
  • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi prováděné;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Odpovídáme za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
 3. Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, není-li na obalu uvedena jiná doba, zejména s ohledem na trvanlivost výrobku. Neodpovídáme za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Objeví-li se na produktu vada, máte právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 2. Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti Biodynamická kosmetika, s.r.o., U Černé věže 315/6, 370 01 České Budějovice, e-mail: info@biodynamickakosmetika.cz, telefonní číslo: 800 221 800.
 3. K uplatnění reklamace doporučujeme použít reklamační formulář, který je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a obsahuje všechny požadované náležitosti.
 4. Pokud neužijete reklamační formulář, musí přípis k vámi uplatněné reklamaci obsahovat následující náležitosti:
  • Vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  • Prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 5. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na sídlo společnosti. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
 6. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady zboží

 1. V záruční době nebo v době použitelnosti můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 5. Při uplatnění reklamace jste povinen nám sdělit, jaké právo jste si zvolil. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádal-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 7. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

Vyřízení reklamace

 1. Nejpozději do tří pracovních dnů rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.
 2. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost společnosti Biodynamická kosmetika jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 4. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazujeme se vás o vyřízení reklamace informovat podle vašeho požadavku e-mailovou zprávou.
 5. Vystupujete-li ve vztahu ke společnosti Biodynamická kosmetika jako spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 6. Zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

VII. Obecná ustanovení

Berte, prosíme, na vědomí, že jsme oprávněni v budoucnu tyto obchodní podmínky změnit.

I když doufáme, že taková situace nenastane, v případě, že dojde v rámci našeho smluvního vztahu ke sporu, budou ho rozhodovat české soudy podle českého práva.

 1. Zakoupením našich produktů berete na vědomí, že jste povinen respektovat doporučené dávkování a způsob užívání, které je uvedeno na jednotlivých obalech produktů. Zároveň berete na vědomí, že Kupující bere na vědomí, že zboží není registrovaným léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech.
 2. Společnost Biodynamická kosmetika si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je společnost Biodynamická kosmetika povinna vám vystavit účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Pokud náš smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si tímto sjednáváme, že rozhodným právem je české právo. Případné spory jsou příslušné řešit české soudy.
 5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

VIII. Způsob a ceny dopravy

Poštovné a balné je při objednávce nad 2000 Kč ZDARMA. V ostatních případech platí následující ceník:

Česká pošta - balík Do ruky (105 Kč s DPH)

 • Doručení balíku přímo do rukou adresáta na určenou adresu a to již následující pracovní den po podání.
 • Obvyklá doba pro doručení zásilky je jeden pracovní den po expedici.
 • Pokud doručení nebude úspěšné, bude balíček uložen na Vaší poště, kde bude uložen 7 dní.
 • O podání a cestě zásilky budete informováni Českou poštou pomocí SMS nebo emailem.
 • Nastavte si doručení podle sebe na https://www.postaonline.cz/zmenadispozice/overeni.html - zde si můžete po obdržení elektronického avíza od České pošty upravit způsob dodání či termín doručení.

Česká pošta - balík Na poštu (100 Kč s DPH)

 • Doručení zásilky na vybranou poštu následující pracovní den po podání.
 • Balíček bude na poště uložen po dobu 7 dní.
 • O podání a cestě zásilky budete informováni Českou poštou pomocí SMS nebo emailem.
 • Nastavte si doručení podle sebe: Na https://www.postaonline.cz/zmenadispozice/overeni.html - zde si můžete po obdržení elektronického avíza od České pošty změnit pobočku poštu, kde si chcete balík vyzvednout nebo změnit způsob doručení na vaši adresu.

Česká pošta - balík Do balíkovny (75 Kč s DPH)

 • Vyzvednutí balíku v síti Balíkoven s rychlejším odbavením a možností platby hotově nebo kartou.
 • Zásilka bude doručena na Vámi zvolenou poštu na specializovanou přepážku s rychlou obsluhou, kde si jej vyzvednete.
 • Balíček bude na poště uložen po dobu 7 dní.
 • Podání a cestě zásilky budete informováni Českou poštou pomocí SMS a emailem.
 • Na vyzvednutí zásilky není nutný doklad totožnosti – stačí jen kód zásilky z emailu (nebo SMS)
 • Nastavte si doručení podle sebe: Na https://www.postaonline.cz/zmenadispozice/overeni.html si můžete po obdržení elektronického avíza od České pošty změnit dispozice k nakládání se zásilkou.

PPL (100 Kč s DPH)

 • Doručení na soukromou adresu obvykle druhý pracovní den
 • Komunikace s příjemcem e-mailem a SMS
 • Inkaso dobírky pomocí platební karty nebo hotovosti
 • Sledování pohybu zásilek na www.ppl.cz
 • Elektronické potvrzení o doručení

PPL Parcelshop (95 Kč s DPH)

 • Doručení do výdejních PPL Parcelshopu obvykle druhý pracovní den
 • Aktuální seznam PPL Parcelshopu naleznete na tomto odkaze: https://www.pplbalik.cz/Main3.aspx?cls=KTMMap
 • Komunikace s příjemcem e-mailem a SMS
 • Inkaso dobírky pomocí platební karty nebo hotovosti
 • Sledování pohybu zásilek na www.ppl.cz
 • Elektronické potvrzení o doručení

Osobní odběr - zdarma

V případě osobního odběru není nutné vytvářet závaznou objednávku na e-shopu. Stačí během otevírací doby přijít do Domu Čínské medicíny, kde jsou veškeré produkty vždy k dispozici.

Dům čínské medicíny

U Černé věže 6, České Budějovice
Otevírací doba:
Po-Pá: 8:00 – 18:00
So: 9:00 – 12:00

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2018