Certifikace Demeter

Certifikace Demeter

Bioprodukty jsou dnes v kurzu. Čím dál více z nás se zajímá o původ toho, co si přinášíme z obchodu domů, ať už jde o potraviny, kosmetiku nebo třeba čistící prostředky do domácnosti. Prostě nám záleží na tom, aby naše spotřeba co nejméně zatěžovala planetu, na které společně žijeme. A rádi si připlatíme za kvalitnější, zdravější a k přírodě šetrnější produkt. Pojďme si společně představit mezinárodní certifikaci Demeter, která představuje nejvyšší úroveň biokvality. Oranžové logo Demeter se uděluje za těch nejpřísnějších podmínek ve více než 50 zemích světa.

Co je certifikace Demeter?

Certifikace Demeter je udělována produktům vypěstovaným v tzv. biodynamickém zemědělství, jehož standardy dalece přesahují požadavky ekologického či biozemědělství. Udělení certifikátu je podmíněno každoročními velice přísnými kontrolami a smluvními podmínkami, které není lehké splnit. Možná proto je oranžové logo s ochrannou známkou Demeter na českém trhu stále ještě spíše vzácností, ačkoli počet biodynamických farem v celosvětovém měřítku roste a přicházejí k nám certifikované produkty nejvyšší kvality zejména ze sousedního Rakouska a Německa.

Aby produkt získal certifikaci Demeter, musí splnit řadu biodynamických standardů, mezi něž patří například:

- vyloučení syntetických hnojiv a chemických postřiků při pěstování
- podpora živých procesů v zemědělské půdě prostřednictvím speciálních biodynamických přípravků a organického kompostu
- zákaz užívání hormonů a antibiotik při chovu hospodářských zvířat
- vyloučení jakýchkoliv umělých přídatných látek při zpracování surovin
- zákaz testování kosmetických produktů na zvířatech
- užívání ekologicky šetrných obalů

Biodynamické zemědělství - více dávat než brát

Biodynamické zemědělství vychází z přirozených cyklů přírody a dlouhodobé udržitelnosti. Jeho základy položil v roce 1924 rakouský filozof, pedagog a vědec Rudolf Steiner. V sérii revolučních přednášek tehdy představil svou koncepci alternativního přístupu k zemědělské produkci. A v čem byla jeho představa tak převratná? Zejména v ohleduplnosti, kterou má člověk hospodářské půdě prokazovat. Více jí dávat, než si z ní brát. Pouze tehdy se totiž může těšit ze zdravých, výživných a chutných potravin.

Podstatou biodynamického zemědělství je péče o půdu, její obohacování a hnojení kompostem a speciálními biodynamickými přípravky, které jí vracejí vitalitu. Důraz se klade na lokálnost, biodiverzitu, ochranu životního prostředí, přirozenou regulaci škůdců a zapovězení jakýchkoliv chemických látek (syntetická hnojiva, pesticidy, herbicidy). Živočišný chov je založen na přísných etických principech. Zvířata mají volnost pohybu na čerstvém vzduchu, nejsou omezována v přístupu k čerstvé vodě a krmena jsou z vlastní produkce biodynamické farmy. Drůbeži se nestříhají letky, kravám nepilují rohy a rozmnožování probíhá přirozenou cestou.

V čem se liší biodynamické hospodaření od ekologického či biologického zemědělství?

- Holistický (celostní) přístup. Biodynamická farma je vnímána jako jeden živý organismus, v němž lidé, rostliny a zvířata společně žijí v dokonalé rovnováze a spolupráci.

- Používání biodynamických preparátů. Tyto speciální přípravky čistě organického původu mají za úkol zlepšovat úrodnost půdy a odolnost plodin proti chorobám a škůdcům. Každý farmář si je připravuje sám, ze surovin pocházejících z jeho vlastního hospodářství. Půdě tak navrací to nejlepší z toho, co mu předtím darovala.

- Mystický soulad s přírodou. Biodynamické hospodaření zohledňuje energie, které panují mezi jednotlivými rostlinnými a živočišným druhy. Zároveň musí souznít nejen se zemskými, ale i s kosmickými procesy. Veškeré zemědělské činnosti se řídí lunárním kalendářem, vlivem hvězd a postavením Měsíce, Slunce a planet ve zvěrokruhu.

Krátký exkurz historie Demeter

Ochranná známka Demeter není v oblasti ekologické zemědělské produkce žádným nováčkem. Vždyť existuje téměř sto let! Pojďme si na pár letopočtech ukázat dlouhou cestu, kterou má už za sebou:

1924 - Rudolf Steiner ve slezském Kobierzyce představuje svou ideu biodynamického zemědělství.

1928 - Je zavedena značka Demeter a stanoveny první standardy pro kontrolu biodynamického původu produktů.

1931 - Existuje přibližně 1000 biodynamických farem, převážně v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí, Anglii a v severských státech.

1941 - V nacistickém Německu jsou zakázány všechny zemědělské spolky s označením Demeter.

1952 - Započíná biodynamický vědecký výzkum ve spolupráci s předními německými univerzitami a dalšími světovými institucemi.

1997 - 19 nezávislých národních organizací s označením Demeter se spojuje do jedné velké mezinárodní organizace Demeter-International.

1999 - U příležitosti 75. výročí Demeter je představeno nové logo, které zastřešuje všechny biodynamické produkty, od potravin přes kosmetiku až po oblečení. Demeter se stává největším producentem organického zboží na světě.

2002 - Mezinárodní biodynamická asociace (IBDA) je založena na ochranu obchodní značky “Demeter” a “biodynamický”.

2017 - Po 20 letech existence Demeter-International čítá biodynamická komunita přes 5000 farmářů v 54 zemích světa.

Proč vlastně Demeter? Protože to je bohyně!

Zvykli jste si na označení EKO, BIO, Natur a Organic a marně je hledáte v oranžovém logu Demeter? Máte problém si toto jméno zapamatovat? Přitom by se jen stěží našel příhodnější název pro certifikát garantující biodynamický původ produktů, než který si před necelým stoletím zvolili jeho zakladatelé. Demeter totiž není pouhou obchodní značkou. Je to symbol odkazující na prastaré síly, kterých si lidé byli vědomi už od počátku věků.

Ve starověkém Řecku, kolébce naší civilizace, uctívali Démétér jako bohyni plodnosti země, úrody a zemědělství. To ona prý naučila lidi obdělávat půdu, sít a sklízet – proto také bývala často zobrazována s obilným snopem, košem plným ovoce či srpem. Zároveň ztělesňovala mateřskou lásku (součástí jejího jména je řecké označení pro „matku“). Věřilo se, že její smutek nad zmizením dcery Persefóny každoročně přináší zimu, během níž se zemědělská půda ukládá k odpočinku. K životu se její plodivá síla probouzí až na jaře, kdy se bohyně se svou dcerou opět setkává.

Co se tedy skrývá pod jménem Demeter? Nic menšího než nehynoucí láska ke všem živým tvorům, úcta k tvořivým silám přírody a spolupráce mezi člověkem a plodností země.

dienikolai-certifikace-demeter

Demeter je víc než BIO

Jako BIO může být produkt označen, pokud alespoň 95% objemu hmotnosti pochází z certifikovaného ekologického zemědělství. Standardy určuje jak česká národní legislativa, tak legislativa Evropské unie. Proto se na našem trhu setkáváme s dvěma logy, oběma vyvedenými v zelené barvě: s českou „biozebrou“ a evropským „eurolistem“. Koupí bioproduktu si můžete být jistí, že:

- neobsahuje geneticky modifikované organismy (GMO), minerální oleje a látky na bázi ropy, EDTA, benzen, propylenglykol, jakékoli karcinogenní, mutagenní a jiné zdraví škodlivé látky
- při pěstování rostlin nebyla použita žádná umělá hnojiva a chemické postřiky
- při chovu zvířat nebyly použity hormony ani antibiotika, dbalo se na jejich psychickou pohodu (welfare) a dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
- výrobek nebyl testován na zvířatech

A nyní se podívejme o stupeň výše. Produkt označený oranžovým logem Demeter musí splnit nejen požadavky a směrnice pro ekologické zemědělství dané země a EU, ale i mnohem přísnější kritéria pro biodynamické zemědělství. Certifikát Demeter mohou obdržet pouze ty BIO produkty, které obsahují minimálně 90 % surovin pocházejících z biodynamického zemědělství. Jak vidno, oranžová v tomto případě znamená více než zelená – více vitality, zdraví a souznění s tvořivými silami Země i Univerza.

Máte-li zájem, můžete se podívat na oficiální stránky Demeter v angličtině:
https://www.demeter.net/

Zde se můžete dočíst více o biodynamickém zemědělství:
https://www.biodynamika.info/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biodynamické_zemědělstv%C3%AD

Také vám můžeme doporučit zajímavý článek, který se dívá na certifikaci Demeter ze zemědělského hlediska:
https://www.agropress.cz/demeter-certifikat-ktery-si-zaslouzi-vetsi-obdiv/

Zde si můžete přečíst více o duchovním otci Demeter, Rudolfu Steinerovi:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner

Krása každý den. Přirozeně.